วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary37

21 มีนาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 37 และจัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรี วท. ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.most.go.th