ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

เอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์

Display # 
Title Author Hits
กรอบกลยุทธ์ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Written by mr.admin 2061
ทิศทางองค์กร สป.วท. ปี 2558 Written by mr.admin 1957
รายงานผลสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกลยุทธ์ สป.วท. ประจำปี 2557 Written by mr.admin 543
รายงานผลสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์กร สป.วท. ประจำปี 2557 Written by mr.admin 538
คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา Written by mr.admin 580
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ตอนที่ 2 Written by mr.admin 544
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ตอนที่ 1 Written by mr.admin 569
นโยบายและยุทธศาสตร์ วท.และ สป.วท. Written by mr.admin 2395
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) Written by Administrator 872
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 Written by สระบัว 1196
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่