ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Live Streaming Untuk Penyiaran Acara Live Dengan Online

Live Streaming Untuk Penyiaran Acara Live Dengan Online

Ahhh, Internet, diantaranya media yang kuat & indah. Hal ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh dunia serta menjadi alat yang sangat berguna untuk menyampaikan pesan kami untuk tujuan bisnis. Meningkatnya penggunaan Internet telah membantu untuk tahu munculnya live video streaming sebagai kekuatan yang kuat. Kunjungi layar kaca dan Kamu bisa menyaksikan acara TV secara online dengan kualitas terbaik.

Itu adalah sedikit mengherankan kemudian bahwa menonton acara live online adalah mendapatkan popularitas. Tidak hirau mana kalender dipentaskan, itu dapat dipandang oleh pemirsa di semua dunia yang memungkinkan untuk memiliki eksposur akhir barangkali. Tentu saja, paparan cuma bisa jadi hal yang baik dan inilah mengapa semakin banyak organisasi mulai melihat manfaat.

Apa pun organisasi kami, kita semua mempunyai pesan yang hendak menyeberang ke pemirsa kami. Itu bisa menjadi sebuah band, televising konser mereka terbaru, sebuah badan amal yang mempromosikan kalender baru ataupun bahkan satu bisnis yang menjual komoditas, mereka seluruh dapat menggunakan streaming live untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang benar-benar peduli.

Oleh karena itu, live video streaming terdengar seperti ide yang cantik bukan? Yah, mengimplementasikannya secara benar siap menjadi mimpi buruk, terutama jika kita tidak au fait secara teknologi dalam belakang streaming video. Apalagi jika kita memiliki knowledgebase untuk memungkinkan kita untuk memahami bagaimana untuk melaksanakan streaming hidup, sangat sulit untuk memperoleh yang tepat.

Dengan pemikiran ini amat mungkin waktu yang cantik untuk menyebutkan bahwa bantuan di tangan. Ini datang dalam wujud Streaming Tank yang telah membangun nama baik sebagai dalam bagian atas permainan mereka di jagat video streaming. Hal itu telah dicapai dengan kerja keras terus dari kru ahli namun bersahabat yang akan selamanya melakukan yang terbaik level untuk memproduksi hal tersebut terjadi tidak peduli segala sesuatu bentuk streaming diperlukan.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่